NOVINKA !!!


História Slovenského Pekárstva

Začiatkom decembra, uplynulého roku som dopísal posledné riadky diela, na ktorom som vedome pracoval asi posledných 10 rokov. Podvedome to bolo asi 60 rokov, asi od roku 1955, keď po absolvovaní pekárskej majstrovskej školy v Pardubiciach v roku 1954 som dostal úlohu zriadiť na Slovensku pekársky výskum a zistil som, že slovenské pekárstvo prakticky nemalo žiadnu svoju odbornú literatúru. Boli len české, maďarské, ruské a nemecké dostupné odborné knihy. Tejto výrobe som venoval uplynulých asi 70 rokov života lebo už ako 10 ročný som pomáhal otcovi v pekárni. Síce niekoľko rokov som bol aj ministerským úradníkom v Prahe i v Bratislave a pár rokov som bol aj v  diplomatických službách, ale aj tieto činnosti boli spojené s potravinárstvom a pekárstvom.

Po prečítaní rukopisu sa mi postupne vynárali mnohé udalosti z minulosti, ktoré sa do knihy nedostali a zostalo mi aj niekoľko stoviek obrázkov. Chcem vás uistiť, že slovenské pekárstvo je prinajmenšom rovnocenné vo svetovom kontexte francúzskemu, nemeckému a je lepšie ako americké.

Slovensko dalo svetu Bratislavské rožky, výrobok porovnateľný s francúzskym kroasantom alebo bagetou…Podrobnejší popis nájdete tu.

O nás

Vznikli sme v roku 1990 ako vzdelávacia a poradenská agentúra pre pekársku a cukrársku výrobu.

Pod vedením Ing. Vojtecha Szemesa, CSc. máme od roku 1992 akreditáciu Ministerstva školstva SR pre rekvalifikácie.

Postupne sme rozširovali svoje pôsobenie aj na iné oblasti pekárskej a cukrárskej výroby a v roku 2005 sme sa pretransformovali na PROMP spol. s r.o.

Konateľ firmy:
Ing. Vojtech Szemes
   
   

Za uplynulé roky sme rekva-lifikovali viac ako 600 osôb, ktoré obdržali "Osvedčenie" o rekvalifikácii najmä v profesii pekár-pekárka.

 

Od roku 2000 máme akreditáciu Ministerstva školstva SR aj na kurzy "Pekársky majster".


 

V roku 2005 sme začali s vydávaním prvého plnofarebného odborného časopisu PEKÁRSTVO CUKRÁRSTVO. Majiteľ firmy je autorom a spoluautorom viac ako 10 odborných publikácií a učebníc. Od založenia Cechu pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska v roku 1994 až dodnes je jeho cechmajstrom.

V súčasnej dobe vykonávame tieto činnosti:

  • VYDAVATEĽSTVO pekárskej, cukrárskej a potravinárskej literatúry